Monthly Archives: May 2014

Schwerpunktschülerinnen gestalteten zusammen mit ihren Lehrern eine Mitmachgeschichte zu „Schneewittchen“

Einer besonderen Herausforderung stellten sich 4 Schülerinnen der Klasse 4a.
In Kleingruppenarbeit erstellten Tabea Seipel, Michelle Huven, Annika Thome und Anisa Bairami mit Hilfe von Frau Olea und Frau Brehm Aktionskarten zu Schneewittchen.
Ziel war es die Geschichte so zu gestalten, dass viele Schüler spontan mitspielen konnten. Continue reading Schwerpunktschülerinnen gestalteten zusammen mit ihren Lehrern eine Mitmachgeschichte zu „Schneewittchen“

“Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte”

Wir, die Kinder der Klasse 1c, haben uns in der Zeit vom 25.03. bis 04.04.14 mit dem Bilderbuch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“, von Martin Baltscheit in Form eines kleinen Literaturprojekts beschäftigt.
Dabei haben wir uns mit den unterschiedlichen Tieren und ihren Vorlieben beschäftigt Continue reading “Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte”

Enquête leesgedrag Nederland

Samenvatting questionnaire Comenius

Het laten beantwoorden van de vragen van de enquête heeft ons informatie gegeven over het leesgedrag van onze leerlingen. Tijdens onze volgende bijeenkomst in Parijs gaan wij de leeftijdsgroepen 7-8-9 en 10-11-12 jarigen vergelijken met die van de partnerlanden.
Wij hebben geleerd dat meer dan driekwart van onze leerlingen graag leest en 95-99% dit ook daadwerkelijk thuis doet. Het percentage kinderen dat voorgelezen wordt is daarentegen veel kleiner; 20% van de 7-8-9 jarigen en slechts 5% van de 10-11-12 jarigen.
Bij beide leeftijdsgroepen worden het liefst verhalen en stripboeken gelezen. De meeste kinderen lezen (ook) thuis, met als voornaamste reden; plezier! De meesten lezen alleen Nederlandse boeken, een klein percentage leest ook wel eens in het Duits, Frans of een andere taal.
Aan de hand van deze en andere gegevens uit de enquête gaan wij bekijken hoe wij het leesgedrag van onze leerlingen nog positiever kunnen beïnvloeden en stimuleren.