Exhibition of the traveling suitcase in the Albert Wingert School (20-23.3.2015)

Während dem Comenius Meeting a Lëtzebuerg am Mäerz 2015, huet all Land seng Produktiounen, Filmer, Comics, Zeechnungen a Gebastels vun de Bicher aus dem “Traveling suitcase” ausgestallt. No enger Ried vun der Comenius-Equipe an dem Buergermeeschter vu Schëffleng, mat uschléissendem Eirepatt mat Gemengevertrieder, Elteren an Enseignanten, ass d’Ausstellung offiziell opgaangen. An deenen dorop folgenden Deeg, war d’Ausstellung fir de Public fräi zougänglech. Fir de Ofschlossmeeting ass d’Ausstellung op Gerolstein geplënnert, wou se an Geschäfter an op ëffentleche Platzen ausgestallt gouf.

During the Comenius meeting in Luxembourg in march 2015, each country exhibited their productions, films, comics, drawings and crafts from the books of the traveling suitcase. The exhibition opened with a welcome speech of the luxembourgish Comenius-Team and the mayor of Schifflange. After the raise of a glass, together with representatives from the townhall and the parents, and the teachers, the exhibition was officially opened to the public. During the following days, school classes from Schifflange and the public could visit the exihibition in the Albert Wingert school. The exihibition moved afterwards to Gerolstein for the final meeting, where it could be seen in different shops and places in town.

FullSizeRender 2 FullSizeRender 3 FullSizeRender 4 FullSizeRender IMG_0616 IMG_0609 IMG_0627 IMG_0589 IMG_0592 IMG_0583 IMG_0608 IMG_0581 IMG_0625 IMG_0622 IMG_0595 IMG_0579 IMG_0584 IMG_0592